Отново ще броим зимуващите водолюбиви птици у нас

Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Между 9 и 12 януари ще се проведе традиционното 44-о преброяване на зимуващите водолюбиви птици, информират от Българското дружество за защита на птиците.  

40 екипа, съставени от доброволци и членове на дружеството, ще обходят големите водоеми в страната – това са над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки, където зимуват водолюбивите птици.

След края на кампанията ще стане ясно повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях.  

По същото време ще бъдат преброени и птиците в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток.  

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици е международно събитие, което стартира през 1967 г. То оценява състоянието на популациите на водолюбивите птици и на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа "Натура 2000".

В България зимуват редица  видове, включени в Световния червен списък – например ушатият гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.  

Прочетете и:   

Завърши преброяването на зимуващите водолюбиви птици у нас