Озоновата дупка над Южния полюс пак е много голяма

Озоновият слой предпазва Земята от ултравиолетовата радиация

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Всяка година по време на антарктическата пролет – от септември до началото на декември, над Южния полюс се отваря дупка в озоновия слой. Тази година дупката е една от най-големите за последните години, информират световните медии.

През 2019 г. озоновата дупка над Антарктида беше нaй-мaлĸaтa, oтĸaĸтo през 1985 г. е регистрирано изнъняване на озоновия слой, причинено от парникови газове.

 

Отварянето на тазгодишната огромна дупка потвърждава необходимостта от прилагане на Монреалския протокол за забрана на химическите вещества, които унищожават стратосферния озонов слой на планетата.

  Монреалският протокол (към Виенската конвенция за защита на озоновия слой) е глобално споразумение за защита на стратосферния озонов слой на Земята чрез постепенно премахване на химикалите, които го нарушават. Това постепенно премахване включва както производството, така и потреблението на вещества, които нарушават озоновия слой.

Тъй като озоноразрушаващите вещества са мощни парникови газове, постепенното премахване е от решаващо значение за смекчаване на изменението на климата. Освен това, въпреки факта, че хидрофлуоровъглеводородите (HFC) не разрушават озона, протоколът се стреми да прекрати производството и използването им, за да се избегне замяната на озоноразрушаващите вещества с HFC, които допринасят значително за климатичните промени.

   Монреалският протокол е договорен през 1987 г. и влиза в сила през 1989 г. Той е изменян няколко пъти. Последното му изменение, изменението от Кигали, изисква постепенно премахване на HFC.

    Емисиите от HFC са обхванати от Парижкото споразумение, одобрено с Решение (ЕС) 2016/1841. По този начин Монреалският протокол помага да се постигне целта за поддържане на глобалното повишаване на температурата значително под 2°C над прединдустриалните равнища и да се положат усилия за ограничаване на повишаването на температурата още повече до 1,5°C над прединдустриалните равнища.

    Решение 88/540/ЕИО дава на ЕС правно одобрение за Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол относно веществата, които нарушават озоновия слой, приет от страните на 15 септември 1987 г.

Още по темата:

Озоновата дупка над Арктика се е затворила