Дирекциите на защитените територии издадоха нови правила за посещения в Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Указанията бяха подготвени съответно заповедта на министъра на здравеопазването от 1 май за организация на посещенията в националните паркове и противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

Новите правила гласят, че посетителите в парковете трябва да спазват социална дистанция от минимум 2,5 метра. Не се разрешава струпването на компании и групи от туристи на едно място.

Маски и шалове е необходимо да се поставят на лицето по време на разговори с други хора. За достъп до парковете трябва да се използват само определените входно-изходни пунктове и да се следват маркираните туристически маршрути.

Забранено е използването на лифтове, както посещения на хижи, заслони и други туристически обекти. Също така не може да се използват за пребиваване кътовете за отдих като беседки, навеси, маси, пейки, огнища, чешми и погледни места.

От дирекциите на защитените територии припомнят, че при посещения туристите трябва да спазват стриктно установените режими и норми и правила за поведение в Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“.

На всички входно-изходни пунктове на защитените територии и в посетителските центрове са поставени указания на видни места. Те са публикувани и на интернет страниците на дирекциите на парковете.

Следенето за спазването на мерките ще се осъществява от служителите на паркова охрана и контрол към съответните паркови участъци.

Прочетете също и:

Отварят парковете в София

Въздухът в Родопите е един от най-лечебните в света

Иглолистните гори за здраве