Първият залесителен сезон на „Новата гора на София“ 2 приключи

Доброволци засадиха над 15 000 фиданки

Снимка: Столична община, sofia.bg Снимка: Столична община, sofia.bg

В четирите уикенда на залесителната кампания на Столична община се включиха 1230 доброволци, които засадиха 15 000 фиданки.

„Новата гора на София“ е един от най-мащабните залесителни проекти и цели създаването на зелени пояси в Столичната община. Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“.

Организаторите благодарят на всички участници и призовават доброволците да се включат отново наесен.

По темата:

Стотици доброволци засадиха фиданки в „Новата гора на София“

Създаването на нови гори край градовете помага в борбата с мръсния въздух