Скандинавия

Снимка: pixabay

Гореща вълна в Скандинавия

Топлинни рекорди в Швеция, Норвегия и Финландия

Снимка: pixabay

Факти за полярната лисица

Животното е развило впечатляващи стратегии за оцеляване

Снимка: pixabay

Факти за Скандинавския полуостров

Скандинавският полуостров се простира от най-крайните части на Северна Русия и Финландия на 1900 км на юг почти до границата с Дания