12 август е Световен ден на слона

Отбелязва се от 2012 г.

Над сто организации по света отбелязват Световния ден на слона с различни събития и медийни кампании, в които участват милиони хора.

В естествени условия в наши дни слоновете обитават райони от Субсахарска Африка, Южна и Югоизточна Азия.

Обявени са за застрашен вид заради поради загуба на местообитанията им заради човешката дейност и бракониерите, които избиват слоновете, за да търгуват с бивните им.

Международният съюз за опазване на природата класифицира африканските слонове като уязвим вид, а азиатските слонове – като застрашени от изчезване.

Вижте също и:

Тревопасните животни са най-силно застрашени от изчезване