2020 г. е една от трите най-топли години досега

До 2030 г. въглеродните емисии трябва да се намалят с 45% спрямо нивата от 2010 г., за да се избегнат катастрофални събития

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Според доклад на Световната метеорологична организация въпреки намалелите емисии на въглероден диоксид заради пандемията от ковид, атмосферните концентрации на парникови газове са продължили да растат, съобщават информационните агенции.

Отминлата 2020 г. е една от трите най-топли години, откакто се правят наблюдения – най-топла остава 2016 г., а 2019 г. и 2020 г. са почти еднакво топли.

Ако глобалното затопляне продължи със същите темпове, то средните глобални концентрации на въглероден диоксид може да достигнат 414 частици на милион или повече още през настоящата година. През 2019 г. те бяха 410 частици на милион – това е със 148% над прединдустриалните нива през периода 1850 – 1900 г.

Концентрацията на метан също е повишена и е равна на 260%, а нивата на азотен оксид са се увеличили със 123%.

От Световната метеорологична организация обръщат внимание, че независимо от взетите мерки, климатичните промени продължават и тази негативна тенденция ще продължи с десетилетия. Светът трябва да бъде готов за екстремни климатични събития, които могат да убият милиони хора по света и да нанесат значителни материални щети.

Според Парижкото споразумение за климата температурите не трябва да се повишат с повече от 1,5 градуса по Целзий до края на на столетието, за да се избегнат катастрофални събития.

През 2020 г.  средните температури са били с 1,2 градуса по-високи в сравнение с прединдустриалната епоха, а десетилетието от 2011 до 2020 г.  се оказва най-горещото.