31 октомври е Световен ден на градовете

Отбелязва се с резолюция на ООН

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

През октомври 2016 г. конференцията HABITAT III, проведена в Кито, прие нова рамка за устойчиво градско развитие, като се преосмисля начинът, по който градовете се планират, управляват и обитават.

Новата програма за градовете ще определи темпото за справяне с предизвикателствата на урбанизацията през следващите две десетилетия. Тя е продължение на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., договорена от 193 държави членки на ООН през септември 2015 г.

Последният доклад на ООН потвърждава ползите от градовете, които ангажират всички заинтересовани страни, включително местните общности, за да се насърчи устойчивото развитие.

Дейностите на градската общност вече не могат да се приемат като даденост. Политиците и кметовете на градовете трябва систематично и целенасочено да ангажират градската общност в изпълнението и мониторинга на градоустройството, за да бъдат създадени градовете на бъдещето.

Урбанизацията предоставя потенциал за нови форми на социално включване, вкл. по-голямо равенство, достъп до услуги и нови възможности, но също така ангажираност и мобилизация, които отразяват многообразието на градовете, държавите и света.