AQI ни показва какъв въздух дишаме

Какво показва и как се изчислява индексът за чистота на въздуха

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Всички знаем колко важен е достъпът до информация в наши дни, затова сайтът Sinoptik.bg започва да показва данни за чистотата на атмосферния въздух, базирани на индекса AQI.

Индексът за чистота на въздуха AQI (air quality index) е число, използвано за информиране на обществеността относно нивото на замърсяване на въздуха и за прогнозиране на очаквано ниво на замърсяване.

AQI се базира на измерване на праховите частици (PM2,5), озона и азотния диоксид. Измерванията се засичат на всеки час – например стойността на индекса в 8 часа сутринта показва, че измерването е направено от 7 до 8 часа същата сутрин.

Стойностите на индекса нарастват при увеличени вредни емисии във въздуха – трафик в пикови часове, горски пожари или липса на въздушни течения.

Стойностите на индекса AQI  показват 6 нива на състояние на замърсеност на въздуха, на всеки от които отговаря цветен код и информация на възможните последици за здравето.

0 – 50 Качеството на въздуха е задоволително, няма здравен риск
51 – 100 Качеството на въздуха е приемливо, може да има умерена опасност за здравето на малък брой хора, необичайно чувствителни към замърсяване на въздуха
101 – 150 Хората от чувствителните групи могат да имат здравни проблеми
151 – 200 Всеки човек може да започне да изпитва неблагоприятни здравни ефекти, хората от чувствителните групи може да имат по-сериозни последици за здравето
201 – 300 Предупреждение за аварийна ситуация, валидна за цялото население
301 – 500 Сигнал за непосредствена опасност за здравето на населението

 

Към момента показваните стойности на индекса са валидни за София.

Данните за качеството на въздуха се предоставят от aqicn.org.