Без биоразнообразие няма живот

Загубата на биоразнообразие е най-лошата в историята на човечеството

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Катастрофалното намаляване на биоразнообразието е повод за подписването на предстоящото международно споразумение на 15-ата Конференция на ООН за биоразнообразието, информират световните медии.

В доклада на ООН за състоянието на биоразнообразието се отчита, че поставените цели до 2020 г. не са изпълнени. Очаква се новата стратегия да бъде приета на 15-ата Конференция на ООН за биоразнообразието през октомври в китайския град Кунмин.

Конференцията ще се фокусира върху тревожното намаляване на биоразнообразието в целия свят, включително загубата на хабитати, видове и генетично разнообразие, което застрашава не само за природата, но и прехраната на хората.

 

Целта е да бъдат съхранени и защитени поне 30% от зоните на сушата и в океаните, които са особено важни за биоразнообразието и светът отново да заживее в хармония с природата до 2050 г.,

Подписалите споразумението 196 държави се ангажират да разработят национални и регионални планове за действие и да актуализират своите стратегии.

Според Световния фонд за дивата природа проектът на стратегията, публикуван преди два дни, не е достатъчно амбициозен.

Прочетете и:

Ще опазим ли амазонската джунгла

Биоразнообразието в Австралия може да бъде изгубено