Българските студенти празнуват 8 декември

Празникът се чества от 1903 г.

На 8 декември българските студенти отбелязват своя празник. През 1897 г. министърът на просвещението проф. Иван Шишманов решава първото Висше училище в България да има „по-особен, свой празник“ и така на 2 ноември 1902 г. Академичният съвет Софийския университет определя деня на просветителя Св. Климент Охридски – 25 ноември (8 декември по нов стил), за такъв.

Първото честване на празника се случва през 1903 г. в салона на читалище „Славянска беседа“, в София.

Така с годините най-старото висше учебно заведение в България създава и утвърждава 8 декември като символна дата на университетската празничност.

Честването е отменено след 1944 г. и е заменено с датата 17 ноември, когато е Международният ден на студентската солидарност. Празникът е отново възстановен през 1962 г.

Днес на 8 декември хиляди български студенти празнуват това, че са избрали пътя на знанието и научната дейност. Денят официално е неучебен за тях, затова пътуванията и празненствата са толкова популярни сред обучаващите се във висшите учебни заведения.