Забавиха ви заплатата този месец и ви трябват спешно пари за няколко дни. Мислите да изтеглите бърз кредит, но ви е страх, защото сте чували десетки митове през годините за финансовите институции, които предлагат бързи заеми.

С тази статия ще се опитаме да развенчаем някои митове за интернет кредитирането. Вие сами ще вземете решение дали малките онлайн кредити са подходящи за вас, ако ви трябват пари.

Мит – Бързите кредити се отпускат безразборно, дори и на хора, които са финансово нестабилни.

Истина

През годините имаше сериозно затягане на контрола на пазара за бързи кредити. Кредитни компании като Lendivo.bg са задължени да имат регистрация като финансови институции. Този тип компании най-често следват принципите на отговорно кредитиране и се фокусират върху прозрачни и ясни условия. Нещо повече, те извършват щателни проверки на всеки кредитоискател, за да разберат неговото финансово състояние.

За отговорни компании като Лендиво е изключително важно заемополучателите да изплащат кредитите си навреме и без излишно забавяне.

Мит – Лихвите по бързите заеми са убийствено високи

Истина

В действителност лихвите по така наречените бързи заеми са значително по-високи от банковите кредити. Това, от части, се компенсира, защото този тип заеми се вземат за много малки суми и кратки периоди. Например, кредит до заплата е продукт, който предоставя пари на заем за максимален срок до 30 дни. Така крайният размер на лихвата няма да бъде толкова голям.

Мит – Финансовите компании крият условията по кредитите си

Истина

Всички регистрирани фирми за бързи кредити като Lendivo.bg са задължени да предоставят ясни, прозрачни и разбираеми условия на своите клиенти. Този тип фирми държат на лоялността и доброто клиентско обслужване. Добрите практики на кредитиране, които следват, им дават възможност да предоставят заеми на много по-широк кръг от хора, защото доволните клиенти се връщат и дори препоръчват услугите на своите приятели.

Мит – Кредиторите не ги е грижа за клиентите и те изпадат в спирала от дългове

Истина

Повечето небанкови финансови институции имат стриктни процедури за одобрение на кредит. Всеки кредитополучател се анализира внимателно, за да се изчисли неговият кредитен риск, както и степента, до която е възможно да изплаща вноската по кредита.

Голяма част от онлайн кредиторите предлагат различни инструменти на клиентите си, които им помагат да се справят с вноските по кредита си. Например опция за удължаване на срока на кредита или възможност за предоговаряне на задължението в случай на финансова нестабилност.