Частично бедствено положение в Старозагорско

В района на бедствието е забранено влизането на МПС

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Обявено е частично бедствено положение на територията на Общината в следните кметства и кметски наместничества: с. Опан, с. Бяло поле, с. Васил Левски, с. Тракия и с. Бял извор. 

Вчера в 20:00 беше въведен в изпълнение Общинският план за защита при бедствия, част втора - „План за действие при възникване на наводнения“, заради интензивните валежи в района.

Много жилища и селскостопански постройки са наводнени. Силните пориви на вятъра са съборили дървета, а инфраструктурата е частично залята от водата.

В района на бедствието е забранено влизането, пребиваването и движението на МПС, освен тези на екипите от единната спасителна система и тези за продоволствено снабдяване на населението.

Кметските наместници се задължават  да организират временно изваждане на застрашеното население и настаняването му в подходящи жилища при продължаващо покачване на водата в деретата.

Срокът на действие на кметската заповед е до 20:00 часа на 6 юни.