Честваме Международния ден на щастието

Отбелязва се от всички страни-членки на ООН

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

На 20 март честваме Международния ден на щастието. Празникът се чества от 2013 г. насам.

Датата е учредена с резолюция 66/281 на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г., като в документа се отбелязва, че стремежът към щастие и благополучие е сред основополагащите цели на човечеството. Той трябва да намери отражение в целите на държавната политика на всички страни и да стане съставна част на комплексния и балансиран подход за гарантиране на икономически растеж. ООН призовава своите страни-членки, международни и регионални организации, както и гражданското общество, да отбележат подобаващо Международния ден на щастието.

 

 

Тази година университетът в Йейл предостави възможност на всички желаещи да участват безплатно в онлайн курса "Психология и щастлив живот", който стана най-популярният в историята на висшето учебно заведение.

В посланието си за празника генералният секретар на ООН Бан Ки-мун заяви, че щастието е „в основата на човешките желания“, но изразява съжаление, че „базовото материално благосъстояние засега е недостъпно за прекалено голям брой хора, които живеят в крайна бедност“.

 

 

„Призовавам всички да засилват привързаността си към всестранното и устойчиво развитие на човешкия потенциал и отново да заяват ангажимента си да помагат на другите. Състраданието способства за щастието и може да построи бъдещето, което желаем“, казва Бан в посланието си.