Днес е Международният ден на биологичното разнообразие

Мотото тази година е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве“

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

На 22 май честваме Международния ден на биологичното разнообразие, а тази година денят минава под мотото „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве“.

С това се цели нашето внимание да бъде фокусирано върху биологичното разнообразие като основа за нашата храна и здраве и като ключов катализатор за трансформиране на хранителните системи и подобряване на човешкото здраве.

Темата тази година е свързана с инициативата да се увеличи осведомеността за това, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми.

Посланието, което се отправя, е че многообразието допринася за много цели за устойчиво развитие, като смекчаване на изменението на климата и адаптиране към климатичните промени, възстановяване на екосистемите, по-чиста вода и премахване на гладуването.