Европейците не са информирани добре за качеството на въздуха, който дишат

Това показва проучване на "Евробарометър"

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Анкетата е проведена във всички страни членки на Европейския съюз по поръчка на Европейската комисия, като е обхванала около 28 000 души, съобщават световните медии.  

Повече от половината интервюирани граждани смятат, че няма достатъчно информация за замърсяването на въздуха в съответната страна и че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години.  

Само гражданите на Финландия, Холандия, Словения, Литва, Великобритания, Австрия, Дания и Полша смятат, че са добре информирани за чистотата на въздуха – мнението е на над 50% от интервюираните там.  

Най-зле информирани са гражданите на Португалия, Италия, България и Румъния.  

Интересен факт е, че хората, които са по-добре информирани за качеството на въздуха, са по-малко склонни да мислят, че то се е влошило.  

По-голямата част от участниците в анкетата смятат, че е необходим по-стриктен контрол върху замърсяването от индустриална дейност и производство на енергия.