Глобалното затопляне влошава все повече състоянието на океаните

По-голямата част от земната повърхност е покрита с океани, които играят важна роля за регулиране на климата

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Поредният пети доклад на на програмата "Коперник" за наблюдение на морската среда алармира, че състоянието на океаните се влошава, съобщават световните медии. Докладът е изготвен с участието на 150 учени, които посочват, че промените в климата, замърсяването и свръхексплоатацията са причинили безпрецедентен стрес на океана.

Морското ниво се покачва с 2,5 мм годишно в Средиземноморието и до 3,1 мм в света заради глобалното затопляне, което е пряко следствие от човешката дейност. Като пример за непосредствените последици в доклада се посочва наводнението във Венеция през ноември 2019 г., когато нивото на водата се повиши с 1,89 м.

Заради затоплянето на океана морските видове мигрират в по-студени води или намаляват популациите си.

От 1979 г до 2020 г. арктическият плаващ лед е намалил площта си 6 пъти. Ако тази тенденция се запази, можем да очакваме регионално затопляне, ерозия на арктическите брегове и промени в световните метеорологични модели.