Изгубихме голяма част от дивите животни

Експертите съставиха индекс на живата планета

Световният фонд за дивата природа (WWF) публикува доклада "Живата планета 2018". В периода 1970 – 2014 г. са проучени 16,7 хиляди популации на 4 хиляди вида диви животни.

Оказва се, че човешката дейност е причина за изчезването средно на 60% от дивите гръбначни видове през този период. Що се отнася до тропическите гори, там загубата на видове достига 89%.

Свръхуловът на риба и унищожаването на хабитати са основните причини за загубата на популациите на бозайниците, птиците, влечугите, рибите и земноводните.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Обедняването на почвите е навредило на 73% от екосистемите на сушата, което се е отразило негативно върху благосъстоянието на около 3 милиарда души.

Замърсяването на околната среда и глобалното затопляне също са допринесли за рязкото намаляване на биоразнообразието.