Кредитирането на физически лица е практика, която е станала част от живота ни. Със заемни средства можете да купите почти всичко. Това може да бъде недвижим имот, кола, домакински уреди, дрехи или ваканция. Но има много нюанси, които кредитополучателят трябва да вземе предвид, когато кандидатства във финансова институция за заем. 

Правила за избор на кредит 

Преди да кандидатствате за кредит, трябва да изберете правилната банка или небанкова финансова компания. Безопасността на клиента зависи от неговата надеждност. Ако банката е голяма и се е доказала от положителната страна, тогава кредитополучателят може да бъде сигурен, че няма да бъде принуден да изплати заема предсрочно поради финансовите проблеми на самата организация. 

Ако клиентът е редовен за определена банка, тогава често му се предлагат по-лоялни условия за кредитиране, отколкото в други институции. Това насърчава постоянното сътрудничество. Ето защо е логично да се свържете с доверена банка, особено ако сътрудничеството с нея е било успешно. 

При избора на кредитен продукт е необходимо ясно да се разбере за какво е предназначен кредитът. Именно целевите заеми са най-изгодни за кредитополучателя. Следователно трябва незабавно да изберете вида на заема: 

- паричен заем; 

- потребителски (стоков) кредит; 

- заем за кола; 

- ипотека; 

- заем за образование и др. 

В този случай банката от своя страна предлага най-изгодните условия за клиента и взема предвид различните нюанси на сделката. 

Срокове и начини на погасяване 

Всеки кредит (потребителски, ипотечен или онлайн кредит) има срок, за който трябва да бъде изплатен, т.е. връщане на цялата сума на дълга, заедно с лихвата до стотинка. Преди да кандидатствате, важно е правилно да изчислите периода на погасяване на заема по такъв начин, че да не надплащате банковата комисионна за неизползвано време (в случай на анюитетни плащания) и да не изплащате заема в ущърб на собствените си нужди. Срокът, както и размерът на месечната вноска, трябва да са удобни за кредитополучателя. 

Има няколко начина за изплащане на заем: 

- превод през касата на банка; 

- интернет банкиране; 

- мобилно банкиране; 

- банкомат или терминал. 

Всеки клиент може да избере удобен вариант за погасяване на кредита си. 

Банкови изисквания 

Когато се реши въпросът за избора на банка, е необходимо да се помисли за нейните критерии за избор на клиенти. От своя страна банката прави списък с определени изисквания към своите кредитополучатели. 

Възрастови ограничения (обикновено от 21 до 65 години, но някои кредитни продукти са достъпни за пенсионери и граждани над 18 години. За лица над 18 години такива кредити често се отпускат от небанкови финансови институции. Това са така наречените спешни кредити). 

Регистрация и пребиваване на територията на България (обикновено регионът също има значение). 

Заетост, стабилен източник на доходи (обикновено се изисква официална работа и известен опит на тази позиция). 

Клиентът трябва да е наясно, че ако не отговаря на тези критерии, тогава ще му бъде отказан кредит. Взема се предвид и семейното положение на кредитополучателя, броят на зависимите лица, съществуващите кредити, наличието на собственост в имот, допълнителни източници на доходи и т. н. Всичко това заедно, както и кредитната история на лицето, са определящи, когато вземане на решение от банковите служители за кредитиране.