Изключително сухото време причини историческо двумесечно забавяне на годишната миграция на червените раци от остров Коледа в Австралия.

Всяка година те мигрират от вътрешността на острова към морето, където се чифтосват.

2024г. е първата в историята, когато раците са мигрирали чак през февруари и освен това техният брой е бил значително по-малък.

С популация от над 100 милиона, раците са уникални за острова и са защитени от австралийското законодателство.