Климатичните промени все повече застрашават флората и фауната

Нужни са спешни мерки

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Международният съюз за защите на природата призова за спешни мерки, за да бъде запазено биоразнообразието на Земята, съобщават световните медии.  

Нови 1840 вида, застрашени от изчезване, са добавени към червения списък на застрашените видове. Общият им брой вече е 30 178 – цифрата е съобщена на конференцията на ООН за климата в Мадрид.  

През месец май Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги публикува списък с главните фактори за рязкото намаляване на биоразнообразието.  

Това са обезлесяването, интензивното земеделие, свръхуловът на риба, урбанизацията, демографският растеж, климатичните промени, замърсяването и инвазивните видове.  

Към този списък се добавят и климатичните промени.

Прочетете и:

Насекомите намаляват, а много видове ще изчезнат напълно

Изгубихме голяма част от дивите животни