Май 2021 г. – малко по-топъл от нормалното

В Арктика площта, покрита с лед, е с 5% по-малка от обичайното

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

В глобален мащаб температурите през месец май 2021 г. отново бяха над нормата, но се запазва тенденцията на по-малки по стойност положителни аномалии, започнала от края на миналата година. В голяма част от Европа месецът е бил по-студен от нормата, но на Балканите, а и в нашата страна, средните температури са били наднормени.

Според обобщената информация от Европейската служба за изменение на климата "Коперник" средната температура на въздуха през май 2021 г. в глобален план е била с 0,42°C по-висока спрямо стандартния климатологичен период (1981 – 2010 г.). Температурите са били и с 0,26°C по-високи по новия климатологичен период 1991 – 2020 г.

Месец май 2021 г. е на пето място в класацията за най-топъл май от 1979 г. насам, като лидерството принадлежи на 2020 г., следвана от 2016, 2017 и 2019 г. Май 2021 г. е с приблизително същата положителна аномалия, както и май 2018 г., и продължава поредица от вече 17 години на наднормени месеци май.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay


Най-студен в тази редица от данни е май 1979 г., следван от май 1985 г. Всички поднормени месеци са били през миналия век, с изключение на 2000 и 2004 г. Наднормени месеци май има само пет преди 2000 г., а тези факти потвърждават повишението на температурите през последните две десетилетия.

Най-голяма отрицателна аномалия в света на средните температури през май 2021 г. се наблюдава в Източната част на Антарктида, южните и централните щати на САЩ и централните части на Канада, южната част на Африка, източните райони на Русия и Монголия, по-голямата част от Индия и Източна Австралия. Обратно – най-наднормено, с положителна аномалия до 7 – 8°C, са били температурите в Западна Гренландия, Северна Африка, Близкия изток и Северен Сибир.

Температурите над моретата и океаните също са били преобладаващо над нормата, като най-голямо положително отклонение е отбелязано над морето на Уедъл в Антарктида.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

В Европа средната температура на въздуха за месец май 2021 г. е била близка до нормата за периода 1981 – 2010 г., но все пак с 0,17°C под нея или с 0,46°C под нормата за новия климатологичен период 1991 – 2020 г. Тези стойности са малко по-високи от миналогодишните, но пък са по-ниски от средните температури за всеки останал месец май от 2000 г. насам, с изключение на 2004 г. Най-студеният май от 1979 г. до днес в Европа е с почти 3°C  отклонение от нормата.

Май 2021 г. е бил най-студен в централните райони на Европа. Постепенно към периферията на континента температурите са се повишавали и месецът е бил най-топъл спрямо нормите в Европейска Русия, където има голям брой дни с максимални температури над 30°C, включително и зад Полярния кръг – в районите на Архангелск и Мурманск. С положителна аномалия са били и големи територии на Балканите, Турция, Испания и Западна Норвегия. Обратно – в Германия, май 2021 г. е бил най-студен от 2010 г. насам.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

В България средномесечните температури за май 2021 г. са били над нормата за периода 1981 – 2010 г., като по предварителни данни положителната аномалия достига до около 2°C в източните райони. Според данни от някои станции на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, под нормата са били средномесечните температури в крайните северозападни части на страната, където отрицателната аномалия достига до 1°C. В останалата част на страната се наблюдават положителни аномалии с увеличаващи се стойности на изток. Наднормени са били температурите и в планините.

Въпреки положителните аномалии през изминалия месец май, има и студени периоди. В края на първото десетдневие на места – в котловинните полета, Добруджа и Лудогорието, минималните температури са се понижили до около нулеви стойности.

Средната температура за месеците март, април и май на Европейския континент е била по-ниска от обичайната с близо 0,1°C. Тази стойност отрежда пролетта на 2021 г. в Европа като четвъртата най-студена пролет от 1998 г. насам.

За по-голямата част на страната пролетта на 2021 г.  също е била с поднормени температури, като с положителна аномалия на пролетните температури се откроява Източна България. Толкова ниски пролетни температури нашата страна не е имала от 1998 г. , като най-голям принос има месец април, който за голяма част от страната, беше студен.

В Арктика площта с морски лед за май 2021 г. е била с 5% по-малко от средната за 1981 – 2010 г. или с около 0,7 млн. кв.км под нея. Тези стойности определят тазгодишния май като месец с най-голяма площ с арктически лед за последните 7 години.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

През май в Северния ледовит океан се е наблюдавало интензивно топене на ледената покривка, продиктувано от повишаващите се температури и увеличаващата се продължителност на деня. Тази година не са били наблюдавани големи аномалии, а с по-малко лед от средното се открояват Лабрадорско и голяма част от Баренцово море.

В Антарктика през май 2021 г. обхватът на морския лед се е доближил до средните стойности за 1981 – 2010 г., и е само с около 1% по-малко от тях. Тазгодишната стойност на антарктичен лед прекъсва 5 поредни години със сравнително големи отрицателни аномалии. Интересно е да се отбележи, че годината с най-голяма площ на морския лед около Антарктида е 2015 г., което в съвремието е необичайно събитие.

Изминалият май се характеризира отново с преобладаващо наднормени температури. По-хладните периоди в Европа и на някои други места по света са по-скоро изключения и са резултат от съвпадение на случайности, а не от някаква очаквана закономерност. С оглед отслабването на Ла Ниня и преминаването ѝ в неутрална фаза, има основания да се очаква, че през следващите месеци ще настъпи отново увеличаване на положителните аномалии, чийто връх за годината най-вероятно ще бъде отбелязан в някои от последните месеци от годината. 

Автор: Симеон Матев, climateka.bg

Още по темата:

Отминава най-студената пролет в Европа