Настъпва нова геоложка епоха

Човешката дейност оставя следи, които се съхраняват милиони години

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Международната комисия по стратиграфия обяви настъпването на антропоцена – нова геоложка епоха, свързана с човешката дейност, съобщават информационните агенции. Характерно за антропоцена е увеличеното ниво на радионуклидите. Под това понятие се разбира съвкупността от радиоактивни атоми с дадено масово число и атомен номер.   

Официалното обявяване на новата епоха ще стане през следващите две години, но още през 2016 г. комисията се фокусира върху определяне на границата между холоцена и антропоцена. Приема се, че епохата на холоцена завършва в средата на ХХ  в., когато е поставено началото на ядрените изпитания  

Сега целта на учените е да намерят нужния маркер – например рязка промяна в количеството на изотопите или увеличаване на процентното съотношение между определении молекули в скалите, който да послужи за отправна точка.   

Това може би ще се окаже трудна задача заради решението холоценът да се раздели на три части в зависимост от това кои климатични промени са повлияли върху миграциите на прадедите на съвременния човек.

Прочетете и:

7-те най-големи апокалипсиса в историята на Земята