В сравнение с прединдустриалната епоха концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е по-висока с 50%, съобщават информационните агенции.

Данните са от проучване на Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ.

През отминалия месец май средното ниво на въглеродния диоксид в атмосферата е било 419,13 части на милион. Това е с 1,82 части на милион по-високо спрямо май 2020 г. и с 50% над нивата, отчетени в прединдустриалната епоха.

Завишените стойности през май не се необичайни – когато започне цъфтежът на растенията в Северното полукълбо, те поемат част от въглеродния диоксид.

Растенията обаче не могат да се справят с цялото количество вредни емисии, отделяни при изгарянето на въглища, от индустриалната и транспортната дейност.  Всяка година парниковите газове достигат все по-високи нива.

За 2020 г. България се нарежда между страните в ЕС с най-голям спад в емисиите на въглероден диоксид – вижте подробности във видеото: