Нова Гвинея – едно от последните диви кътчета

Това е вторият по големина остров след Гренландия

Преди около 300 милиона години Нова Гвинея е била свързана с днешна Австралия, но отливите и теченията на земната кора са решили съдбатата ѝ.
 
Земната кора постепенно се успокоила, но чак в края на последния ледников период преди 7000 години островът получил свободата си.
 
Повишаващото се ниво на океана наводнило ниската Австралия и отрязало Нова Гвинея, създавайки нов остров.
 
Притисната между две тектонски плочи, Нова Гвинея се оформила под натиска на постоянни сблъсъци, като по дължината на острова се образувала планинска верига.
 
Днес това е най-големият и висок тропически остров на света и едно от последните диви кътчета на планетата.
 
Разнообразието на видовете, обитаващи острова, е впечатляващо  – около 30 000 вида растения, 700 уникални вида птици, повече от 480 вида земноводни, 7500 вида пеперуди и около 100 известни вида млекопитаещи.
 
Прочетете и: