Орнитолози наблюдаваха кадифена потапница

Видът е световно застрашен от изчезване

Снимка: Валентин Катранджиев Снимка: Валентин Катранджиев

Българското дружество за защита на птиците съобщава на сайта си, че преди два дни в района на Дуранкулашкото езеро е наблюдавана кадифена потапница – за пръв път от 15 години.

През 2015 г. кадифената потапница е категоризирана като световно застрашен вид, защото е отчетен спад от 40% от световната популация на вида. Това прави всяко наблюдение на кадифената потапница важно за орнитологичната общност.

Увеличаването на броя на мигриращите гъски у нас, както и на редките гости като кадифената потапница, се дължи на застудяването и първия паднал сняг, което значително е променило орнитологичната обстановка в Североизточна България.