Още мерки срещу фините прахови частици

Ще поставят екостикери на колите

Предстои държавата да забрани колите, които най-много замърсяват, да влизат в центровете на големите градове. Ще бъдат въведени нови правила за определяне на екологичната група на превозните средства, които ще бъдат пуснати до няколко дни за обществено обсъждане, съобщава NOVA.

Новите мерки предвиждат по време на проверките за техническа изправност върху предните стъкла на автомобилите да се поставят стикери с различни цветове според степента на замърсяване и изгорелите газове, които отделят. Колкото по-голямо е замърсяването, толкова повече ограничения ще има за автомобила. Забраните ще се определят и следят от местните власти.

Според данни на Агенцията по околна среда един от основните причинители на замърсяване на въздуха остава трафикът. Измерванията показват, че 25% от колите "произвеждат" 90% от мръсния въздух.

В момента единствено екокатегорията на автомобила, определена от производителя, показва количеството дим, което излиза от ауспуха. Категориите са от Евро 1 за най-замърсяващите до Евро 6 – за най-екологичните на пътя.

Според автотехниците в сервизите тази оценка невинаги е най-правилната, защото всеки появил се дефект веднага се отразява върху разхода за гориво, а оттам - и върху количеството отделени газове. Автомобилите с категория Евро 5, които обаче имат повреда, отделят 5% въглероден оксид. По-старите, но технически изправни автомобили с Евро 2 отделят 0,5%. Подобни резултати най-често биват отчетени при отстранен катализатор.

Държавата смята да въведе екостикери, които ще показват моментната еконорма на автомобила, за да бъде ясно които превози средства точно колко замърсяват въздуха. Количеството вредни газове, замерени по време на техническия преглед, ще определят какъв стикер (с номер от 1 до 5 за всяка екогрупа) да бъде залепен в средата на предното стъкло на автомобила.