Отбелязваме Бабинден

Празнуват всички акушери и гинеколози

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

По стар стил на 8 януари отбелязваме Деня на родилната помощ, известен още като Бабинден. Това е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагали при раждане на младите булки и невести, които са раждали. Обичаят съдържа 3 основни елемента.

Първият е къпане на малките деца от бабата (народна акушерка) – съпровожда се с благословии, намазване на децата с мед и масло, даряване на бабата с вълна и обредни кравайчета.

Вторият представлява угощение на младите булки в дома на бабата. Участват всички млади булки, на които бабата е бабувала (чиито деца е израждала) през годината. Носят хляб, баница, печена кокошка и вино. Поливат на бабата да се измие и я даряват на дясното рамо с риза, престилка, кърпа, чорапи.

Третият елемент е влечугане (къпане) на бабата. Извършва се след угощението и е разпространен само в отделни селища в България. Жените откарват бабата на колесарка на реката или кладенеца, където става обредното изкъпване. Всички са накичени с върви, с червени чушки и къдели вълна. Пеят обредни песни с еротични мотиви. На празника не се допускат мъже. На случайно срещнат мъж се подхвърлят закачки.

От 1951 г. Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите.