Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, прие парламентът на първо четене със 112 гласа „за“, 53 - „против“ и трима „въздържал се“.

Сред целите на законопроекта, посочени от авторите му, е да бъде насърчено ефективното използване на природните ресурси за производството и потреблението на електрическа енергия в морските пространства, както и създаването на условия тази електрическа енергия да бъде включена в преносната мрежа на страната.

Предвижда се министърът на енергетиката да провежда държавната политика в планирането, изграждането и експлоатацията на вятърните електроцентрали в морските пространства.

По този начин ще се отключи потенциалът за местно производство и потребление на нисковъглеродна енергия в голям мащаб в отговор на геополитическите рискове пред националната енергийна сигурност и поетите ангажименти на страната за борба с климатичните промени, смятат вносителите.

Предложеният законопроект цели и да въведе Плана за действие за европейския сектор на вятърната енергия, чиято задача е значително да ускори инвестициите в нови вятърни мощности както на сушата, така и в морските пространства до 2030 г.

Ще бъде укрепена мрежовата инфраструктура и на регионалното сътрудничество, ускорено издаването на разрешения, ще се поддържат научните изследвания и иновациите и др., пишат вносителите. Същевременно с това се цели спазването на нормите за опазване на природното и биоразнообразие, интегрираното управление на морските дейности при постигане на баланс между интересите на корабоплаването и други икономически дейности в крайбрежните зони и морските пространства.

По никакъв начин тези ветрогенератори в морските пространства няма да засегнат туризма, корабоплаването, рибарството, увери и Ивайло Мирчев (ПП-ДБ), съвносител на законопроекта. По думите му перките ще са на 20 и 50 км навътре в морето.

Прочетете също и:

Експерти: Българското общество не е достатъчно информирано за „зеления” преход

ЕВРОПА: До 2030 г. 42% от енергията трябва да бъде възобновяема

Може ли България да постигне климатична неутралност до 2050 г.

Знаете ли това за вятъра

 

Източник: БТА