Посредник между езиците и световете

В Южна Африка има 11 официални езика

Ройс Буда – преводач във Върховния съд в Претория, може да говори всеки от 11-е официални езици в Южна Африка. Това е от съществено значение за работата му, тъй като дава възможност на всички присъстващи да свидетелстват на собствения си език. Но Буда прави повече от това – той действа като посредник между различните светове.

“Едно нещо мога да кажа, мозъкът ми успява да абсорбира нещата много лесно. Урду, арабски, суахили, яиджа – избирам тези езици, като си говоря с хората по улицата.”

Като много други, които влизат в съда, Ройс Буда е израснал в предградие. Черните общности са били принудени да живеят в такива райони по време на апартейда.

“В този район езиците са всякакви, хората там говорят зулу, сотхо и ндебеле.”

Според закона в съда всеки има правото да дава показания на майчиния си език.

Работата е истинско предизвикателство: Ройс Буда превежда, обяснява и посредничи между различните светове.
“Повечето клиенти се доверяват, че преводачът ще им каже истината. Адвокатът може да ми е казал какво да кажа на клиента. Но клиентът винаги ще попита: Ти си мой брат, кажи ми какво мислиш?”

Също както в случая с местен жител и неговия адвокат. След катастрофа, в която е бил пасажер, той вече не е способен да работи и подава иск за обезщетение от неговия застраховател на родния си език зулу.

“Сега, братко, ако застрахователят ти плати, понеже вече не можеш да работиш след инцидента, трябва да кажеш точно колко си получил. Парите принадлежат на общността, тъй като ние като общество, плащаме данъци.”

Да живееш между два свята – ежедневната мотивация на Ройс Буда.