Правителството прие промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения, извършени от еднолични търговци и юридически лица.

Повече от десет години нивата не са актуализирани и ниските санкции нямат никакъв ефект спрямо нарушителите, тъй като те ги плащат редовно и не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването.

Ниските санкции водят до увеличаване на нарушенията и до увреждане на атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност от застрашаване на живота и здравето на хората, посочват от Министерския съвет.

С новите текстове се повишават санкциите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определени емисионни норми и ограничения.

Предвидено е увеличение на размера на глобите с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи увеличението на размера на санкциите е до 100%, посочиха още от пресслужбата на правителството.

Вижте също и:

Взимат мерки срещу замърсяването на въздуха у нас

Влезе в сила ограничението за движение на стари коли в центъра на София