Произведеното от човека тежи колкото флората и фауната на Земята

До 2040 г. то ще стане два тератона

Снимка: pxhere Снимка: pxhere

Израелски учени публикуваха резултатите от уникално изследване, според което масата от произведеното от хората на планетата се е изравнила с масата на флората и фауната, информират световните медии.

Под "произведено от човека" се визират сградите, пътищата, машините. На базата на множество индустриални и екологични данни учените изчисляват, че човешкото производство възлиза на около 30 гигатона годишно.

Теглото на пътищата, сградите и други построени или произведени материали се удвоява на всеки 20 г. и към момента на проучването произведеното от човека тежи 1,1 трилиона тона.

Според изследването до 2040 г. произведената от човека маса ще е два пъти повече от биомасата, като се допуска отклонение от плюс или минус шест години, тъй като е невъзможно да се претегли цялата маса на Земята.

Общата биомаса намалява поради обезлесяването и промените в земеползването, проправящи път за интензивно земеделие.

Данните от проучването дават представа за огромното въздействие на човечеството върху естествения свят и произтичащата от това отговорност.