Разцепва ли се африканският континент

Спътникови данни потвърждават това предположение

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Тектонските плочи, от които е съставена земната литосфера, не са статични – те се местят, като или се отдалечават, или се приближават една към друга. Когато две плочи се сближат толкова, че едната се подпъхне под другата, сме свидетели на силни земетресения.  Предполага се, че движението на тектонските плочи е предизвикано от процесите, които протичат в мантията – слоя между земната кора и земното ядро.

В района на Афарската падина в Етиопия учените следят движението на Арабската, Нубийската и Сомалийската тектонска плоча, които бавно се отдалечават една от друга. Прогнозата е, че там постепенно ще възникне много голям разлом, който ще стане причина за появата на нов океан.

Английски вулканолози наблюдават процесите в района, като проучванията им са съсредоточени върху вулкана Ерта Але в Афарската падина. Този вулкан е активен през последните 50 г. и е характерен с езерата от лава.

Учените все още нямат отговор на въпроса дали вулканът не е нововъзникнал в средата на океан, но наблюденията им клонят в тази посока. Фактът, че нивото на лавовото езеро на върха на вулкана е спаднало рязко след изригването на Ерта Але през 2017 г. дава повод да се смята, че под вулкана има система от плитки магмени резервоари. Това може би доказва бъдещото развитие на района – към появата на океан.

Ще минат милиони години, преди това да се случи, ако предположенията на учените са правилни.

Още по темата:

Континентът Африка май се разцепва