Ще има ли България вицепремиер по климатичните промени

Страната ни е обект на наказателни процедури в сферата на околната среда

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Идеята на Коалиция "За зелен рестарт" беше обсъдена днес по време на консултациите за съставяне на  правителство.

От "Демократична България" допълват идеята с конкретни  предложения:
- създаване на система за бързо разполагане на временни станции, които да следят за замърсяване на въздуха;
- осигуряване на публичен достъп до данните за измерване качеството на въздуха;
- засилен контрол и завишаване на санкциите за източниците на замърсяване;
- стимулиране на използването на възобновяеми енергийни източници и край на практиката да се раздават дърва за огрев за семействата;
- преглед на състоянието на язовирите и хвостохранилищата;
- мерки за подобряване управлението на отпадъци и отказ от монтиране на инсинератор в София;
- да се проучат възможностите за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "Марица изток 2";
- промяна на методиката за изчисляване на такса смет.

Преговарящите постигнаха съгласие по отношение на предложенията за драстично разширяване на националната система за мониторинг на качеството на  въздуха, завишаване на санкциите за индустриално замърсяване и спешен преглед на състоянието на язовирите до края на годината.

Сред предложенията, направени досега, са създаване на постовете вицепремиер по климатичните промени и екологичен омбудсман, избиран от Народното събрание.