Ужасният живот на малките албатроси

Най-голямата им тревога не са акулите, а липсата на пространство

Два злочести вида албатроси често са храна за акулите. Те не могат да избягат от Хавайските острови, защото са дошли, за да се чифтосат.

Когато малките се покрият с пера, родителите им ги изоставят и отлитат в океана.

Животът на малките албатроси е ужасен, защото не могат да летят.

Когато стане на 4 месеца, малкото е готово за най-голямото изпитание – летенето. Тъй като не е закрепнал, малкият албатрос често трябва да спира, за да си почива. Предстои му, обаче, опасна среща с акулите, типична за Хаваите.

Малкият албатрос е безпомощен пред челюстите, които биха сдъвкали и автомобилна гума.

Проследете драматичната среща във видеото на National Geographic.