Влошава се състоянието на природата в Европа

Държавите в ЕС представят доклади за състоянието на природата на всеки 6 години

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Селското стопанство, човешката дейност в горите и сладководните водоеми, а също и увеличаването на населените места са основните причини за продължаващото влошаване на състоянието на защитените местообитания и видове на европейския континент – това са изводите в публикувания вчера доклад на Европейската комисия.

Продължава да се влошава състоянието на някои птици, а също и на сладководните видове риба, които за застрашени заради работата на водноелектрическите съоръжения. В документа се посочва, че в добро състояние са едва 15% от местообитанията. Това налага бързи действия за възстановяване на природата до 2030 г.

 


Комисията отчита, че направеното досега за опазване на природата дава резултати – например увеличена е популацията на видрите, елените и иберийските рисове.

Обръща се внимание, че с работа по възстановяване на торфищата и влажните зони би могло да се предотврати изменението на околната среда и да се осигурят нови работни места.

Актуалният доклад за състоянието на природата в Европа съдържа оценка на данните за всички видове диви птици в ЕС – 460 вида, за 233 вида местообитания и почти 1400 вида други диви растения и животни.

Прочетете и:

За 50 години: Изчезнали са близо 70% от дивата фауна

Природата е богатството на България