Време за ... падащи звезди

Предстои да видим пика на метеорния поток Персеиди

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Метеорният поток Персеиди, чийто пик е между 11 и 13 август, е едно от най-впечатляващите астрономически събития през годината. Потокът е активен от средата на месец юли до края на август.

Обичайно могат да се наблюдават около 100 метеора на час, но тази година ще могат да се видят не повече от 75 метеора на час.

Както всички метеорни потоци, така и този носи името на съзвездието (Персей), в което се намира радиантът му.

В страните от Западна Европа Персеидите са наричани Сълзите на св. Лаврентий, понеже нощта на максимума на метеорния поток съвпада с празника на светеца.

В китайски хроники от 36 г. сл.Хр. метеорният поток е споменат за първи път, а негов родоначалник е кометата  Суифт-Тътъл, открита през 1862 г.