Застрашените речни делфини на Бразилия

Знае се малко за състоянието на популациите в региона

Амазонските речни розови делфини са застрашени.  Водноелектрическите централи блокират техните маршрути; живакът от златните мини трови органите им.

Световният фонд за дивата природа (WWF) иска да разбере какво е състоянието на популациите в региона. Налага се здравна проверка за речните делфини – ултразвукови изследвания и други медицински прегледи.

В мрежата са майка с нейното малко в един от притоците на Амазонка. Всичко трябва да се извърши възможно най-бързо, тъй като на сушата редките речни розови делфини могат да оцелеят за кратко време.

Златотърсачите замърсяват реките с огромни купчини отпадъчен материал. По този начин токсичният живак попада в реката.

Колко голяма е заплахата за речните делфини – това са си поставили за цел да разберат учените от фонда. С помощта на GPS предаватели те могат да проследят по-добре маршрутите на делфините, за да могат да ги защитят по-ефективно в бъдеще.