Температурите падат под -15 градуса в следващите дни