10 декември е Световен ден за правата на човека

Концепцията за тях постоянно се развива

Снимка: pexels Снимка: pexels

На 10 декември отбелязваме Световния ден за правата на човека. Хартата за човешките права, която се смята за неформална конституция, гарантираща правата на човека е приета на същата дата през 1948 г

Тя признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство.

Хартата за правата на човека се състои от увод и 30 члена. В членове от 1 до 21 са описани класическите основни човешки права, а от 22 до 27 – социално-икономическите и културните права.

Според документа не може да има дискриминация по признаците пол, раса, цвят, религия, език, възраст, характер, мислене, национална или общностна принадлежност, материално положение.

Снимка: pexels Снимка: pexels

С развитието на концепцията за човешките права естествено се случва и тяхното групиране. Първият кръг права включва сигурност на живота и собствеността, свобода на религиозните и етичните възгледи, свобода на мисълта и политически права. Вторият кръг включва правото на труд, на справедливо и равнопоставено заплащане, зачитане на честта и достойнството, социални права. 

В третия кръг са правото на живот в чиста среда с оглед на технологичното развитие, правото на защита на тайната на личния живот с оглед на достъпността на данните в интернет, свобода в областта на изкуството и науката, потребителски права, право на защита от постиженията в областта на медицината и биологията. 

Концепцията за човешките права се развива непрекъснато.