Всеки ден нашите гори стават жертва на злоупотреби, въпреки че отговорността за тяхното опазване носим всички ние.

Ако станете свидетели на изсичане на дървета, и смятате, че това се извършва без необходимите разрешителни или по неправилен начин, можете да допринесете за опазването на гората като извършите предварителна проверка (на терен, в горския кадастър на http://gis.wwf.bg и в регистрите на ИАГ на http://iag.bg) и сезирате отговорните институции.

Бихте могли и да се обадите на телефон 112, който от 2015 г. приема сигнали за нарушения в горите.

При по-сериозни и значими случаи може да сезирате институциите чрез следните бланки:

- заявление за достъп до обществена информация до директора на РДГ с молба за цялата документация, която би трябвало да съпътства извършването на сечта. Чрез него можете да разберете дали наистина става въпрос за злоупотреба;

- сигнал до Регионалната агенция по горите (РДГ). Чрез него се иска проверка относно законосъобразността на сечите и информация дали гората е в защитена зона, дали е стара (с възраст над 100 години), дали е крайречна, запазват ли се дърветата с хралупите и гнездата на защитените видове и т.н.

Ето ТУК можете да откриете и кратка инструкция на WWF за конкретни действия при случаи на незаконни сечи.

Прочетете също и:

Незаконна сеч край къмпинг „Градина”

През 2020 г. са унищожени гори с площ колкото Нидерландия

Създаването на нови гори край градовете помага в борбата с мръсния въздух