Метанът в атмосферата е повече, отколкото се смяташе досега

Метанът е вторият по значимост парников газ, предизвикващ глобално затопляне

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Американски университетски учени са изследвали количеството изотопи на въглерод-14 в земната атмосфера преди почти два века. 

Резултатите от проучването недвусмислено показват, че парниковите емисии метан в атмосферата вследствие на човешката дейност са били подценявани дълго време, съобщават световните медии.  

Антропогенното изхвърляне на метан надхвърля предполагаемите му стойности с 25 – 40%.  

За целите на изследването специалистите анализирали проби от леда в Гренландия, в които са съхранени мехурчета въздух отпреди два века.  

Така става ясно, че почти цялото количество метан в атмосферата до 1870 г.  е с биологичен произход. Впоследствие антропогенните емисии метан започват да се увеличават заради използването на изкопаеми горива.  

Метанът се запазва в атмосферата средно 9 години, а ограничаването на неговите емисии е един от начините за борба с климатичното затопляне.   

Прочетете и:

Нужни са спешни мерки срещу парниковите емисии