Озон

Снимка: pixabay

Отбелязваме Международния ден за защита на озоновия слой

Той е от решаващо значение за смекчаване на климатичните промени

Снимка: pixabay

Озоновата дупка достигна своя максимум

Тази година той е много над средните нива

Снимка: pixabay

Международен ден за защита на озоновия слой

На 16 септември 1987 г. е подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

Снимка: pixabay

С озон срещу коронавируса

Озонът дезактивира успешно множество патогени

Снимка: pixabay

Рекордно замърсяване на въздуха в Китай

Количествата вредни емисии почти достигнаха показателите от 2018 г.

Снимка: pixabay

Открита е озонова дупка над Арктика

Причината най-вероятно е силният полярен вихър от изминалата зима