Снимка: pixabay

Рекордно замърсяване на въздуха в Китай

Количествата вредни емисии почти достигнаха показателите от 2018 г.

Снимка: pixabay

Открита е озонова дупка над Арктика

Причината най-вероятно е силният полярен вихър от изминалата зима