Половината от парниковите емисии идва от добива на суровини

Има ли начин икономическият възход да не унищожава околната среда

ООН публикува доклад за състоянието на околната среда, в който се посочва, че добивът и производството на суровини са причина за половината от парниковите емисии по света.

Макар че през 2015 г. повечето държави подписаха Парижкото споразумение за климата, което предвижда да се ограничи климатичното затопляне до 2 градуса Целзий, вероятността това да се случи не е много голяма, ако няма спешна и повсеместна промяна, твърдят авторите на доклада. 

Потреблението на суровини се е утроило от 1990 г. насам, тъй като страните с най-голямо население – Китай и Индия, са в икономически подем. Според експертите, изготвили доклада, е нужна  основна промяна на това, което генерира този подем. Основният въпрос е дали е възможно природните ресурси да се използват по начин, който няма толкова негативно отражение върху околната среда. 

В целия свят потреблението на ресурси е нараснало – например използването на изкопаеми горива се е увеличило от 6 милиарда тона през 1970 г. на 15 милиарда тона през 2017 г., при това въпреки усилията да се премине към по-екологични източници на енергия. 

Прочетете и: 

Парниковите газове не спират да се увеличават

Ще навлезе ли Земята в парников период

Гълфстрийм забавя скоростта си, заплахата е голяма